De Toren van Babel

Genesis 2,9

“De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak. Toen zij oostwaarts trokken vonden zij een vlakte in het land Sinear, niet ver van de Eufraat, waar zij zich vestigden. Zij zeiden tot elkander: welaan laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hen tot steen en het asfalt diende hen tot leem. Ook zeiden zij, welaan laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot in de hemel reikt en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.” 

Tot zover even het Bijbelverhaal. Een van de verhalen uit de Bijbel die het meest tot de verbeelding spreekt is het verhaal van de Toren van Babel. Een verhaal over mensen die letterlijk de top wilde halen, maar daar in faalde. Ik dacht, zo tussen Pasen en Pinksteren, is het goed om eens vanuit de Bijbel te kijken naar een begrip als talentontwikkeling. De mensen uit het Bijbel verhaal wilde een stad stichten. Zij wilde daarbij ook een toren bouwen die tot in de Hemel reikte. Men streefde letterlijk naar het bereiken van de top. De Here zei hierop, zo leert de Bijbel, dat omdat iedereen dezelfde taal sprak, er voor mensen niets zou zijn dat onuitvoerbaar zou zijn.

torenvanbabel

Wat is een talent?

Alles was mogelijk, maar geloof mij, niet iedereen kan metselen, niet iedereen kan timmeren en niet iedereen vind het fijn om op de 42e verdieping op een stijger te staan. Om die toren te bouwen had je specialisten nodig, timmerlui, metselaars enzovoort. Daarnaast moesten deze mensen niet bang zijn, op grote hoogte kunnen werken en langdurig met een bepaalde taak aan de slag kunnen zijn. Voordat de voorman op de werkplaats tot de conclusie kwam: “Dat is een prima timmerman, ook wel een lefgozertje” waren er al anderen die de kwaliteiten van zo’n jongen hadden herkend. Vader had al snel gezien dat zoonlief een prima timmerman was en daarbij ook nog wel wát durfde.

In onze tijd, in de sport, gaat het al niet anders. Niets nieuws onder de zon. Voordat scouts of andere deskundigen, bij benadering hebben vast gesteld of iemand talent heeft, heeft de clubtrainer al bepaalde kwaliteiten gezien. De clubtrainer heeft dan al te maken met onderlinge verschillen tussen de kinderen die hij de beginselen van de sport probeert bij te brengen. Je kunt je afvragen of je zo jong al kan spreken van sluimerende talenten. Ook die voorman op de werkplaats in Babel heeft vast jongens gezien die prima konden timmeren maar eenmaal boven in die toren, staand op een plankje, met 40 verdiepingen onder zich toch een probleem hadden. Ook toen zullen er jongens zijn geweest die en hele grote mond hadden, op het oog erg talentvol maar die echt niet wilde oefenen. Sommige trainers lijken soms erg snel onder de indruk van een talent, anderen zijn weer erg snel met hun negatief oordeel. Omgedraaid zullen er ook jongens zijn geweest die misschien niet zo talentvol waren, maar die er werkelijk alles voorover hadden om boven op die toren, in de Hemel te kunnen staan.  Als zo’n voorman al wat langer meeloopt zal hij zien dat er jongens zijn die erg snel opvallen maar later er net niet komen, terwijl er soms ook jongens zijn waarvan zij dachten dat het niet iets zou worden maar die er toch plots staan. Talenten lopen voor op hun leeftijdsgenoten, ze presteren beter dan verwacht zou mogen worden. Talenten zijn ook, laten we zeggen eigengereid. Zij zijn voor trainers, coaches soms best lastig. Tot slot hebben ze een bijna obsessieve interesse in een bepaald onderwerp. Ze gaan door tot dat ze iets echt beheersen. Ze hebben een hele duidelijke motivatie. De opzichter in Babel wist het nog wel; die jongen van een paar straten verder die, als iedereen om vijf uur naar huis was, nog even doorging. Het moest goed! Eeuwen later deed Ellen Winter (1996) hier onderzoek naar. Zij benoemde in haar studie naar deze talentvolle kinderen de volgende kenmerken;

  • Precotiy: ze lopen dus voor op hun leeftijdsgenootjes
  • An insistence on marching to their own drummer: ze doen hun eigen ding, ze weten precies wat ze willen.
  • A rage to the master: ze hebben een bijna obsessieve interesse in een bepaald onderwerp

De voetbaltrainer van nu komt ze ook tegen; die keeper die liefst elke dag wel wil voetballen, elke dag een betere keeper wil worden en zelfs als hij geen training heeft de videobeelden bekijken van topkeepers, om te kijken hoe zij het doen. Telkens weer worden die beelden bekeken.

Ook in de tijd van Babel gold dat je om boven in die toren hetzelfde te kunnen presteren als dat je op de begane grond moest doen, je het toch een keer boven in die toren gedaan moest hebben. Het is oefenen, oefenen en nog eens oefenen, steeds je grenzen weer een klein stukje verleggen. Vergelijk het eens met die voetballer van 15 die uitgenodigd wordt om een wedstrijd bij de senioren te spelen. Dit kan hij spannend vinden en de uitnodiging afwijzen. Hij kan die uitdaging ook aangaan!

Beoordelen
Waar let zo’n trainer op? Wat valt hem dan op? Wat waardeert hij zo aan een speler en waarom waardeert hij sommige eigenschappen hoger dan andere eigenschappen? Alles wat hij ziet en vindt is volstrekt subjectief. Misschien zien andere trainers wel hele andere kwaliteiten en beoordelen zijn eigenschappen op een wel heel andere manier.

Het verhaal van de Toren van Babel is geschiedenis, die toren is nooit afgemaakt en waarom lukte dat niet? Daar zegt het verhaal ook iets over.

Welaan laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde en zij staakte de bouw

Om dus tot een topprestatie te komen is het strikt noodzakelijk dat je elkaars taal spreekt. Dat de neuzen dezelfde kant op staan.

Wat voor eigenschappen zijn nu typerend voor een talent? 
Onderzoek van Bloom (1985) naar getalenteerde individuen in de categorieën, kunst, sport en wetenschap wees uit dat er drie kenmerken waren die bij de talenten in alle drie de categorieën terug kwamen:

  • Commitment; ze hebben een duidelijke emotionele band met het domein (kunst, sport, wetenschap)
  • Ambitie: zij willen perse het hoogst bereikbare dichterbij brengen.
  • Hard werken: zij zijn bereid er een hoop tijd en energie in te steken.

Ook ouders waren belangrijk. De vader in Babel bracht zijn zoon bij dat hij niet direct moest stoppen als het even tegenzat. Werken aan zo’n toren was geen zandkasteel. De vader uit de tijd van Babel, die zijn zoon een vak bijbracht, hem voorhoudt dat hij zijn best moest doen, dat hij moet blijven oefenen om ook aan de top vakwerk te kunnen leveren, blijkt erg belangrijk te zijn. Toch was de aannemer op de werkplaats verantwoordelijk voor het werk. De voorman was degene die de timmerman en de metselaar moest bij staan.

Het verhaal gaat dat op een dag in Babel de aannemer, de opzichters en de voormannen bij elkaar kwamen. Er moest toch een manier zijn om er achter te komen welke timmerman, welke metselaar nu het meest geschikt was om boven in de toren, daar in de Hemel, het werk af te maken. In dat overleg kwamen zij tot een lijst met met kenmerken die zij allen van belang achten voor een timmerman, maar ook voor de metselaar. Hoewel er zeker overeenkomstige kenmerken waren, werden er aan de timmerman toch echt andere eisen gesteld dan aan de metselaar. Ook is het duidelijk dat er aan een timmerman die boven in de toren andere eisen worden gesteld als aan de timmerman die op de grond blijft werken. Je kan wel vinden dat een timmerman een goed evenwichtsgevoel moet hebben, maar hoe relevant is dat als je alleen op de begane grond aan het werk blijft? Het belang van een prestatiebepalende factor hangt dus af van de specifieke activiteit. Naast de specifieke eisen die gesteld konden worden aan de timmerman en de metselaar kwamen daar dus nog aanvullende eisen bij voor het werken op hoogte.

Binnen de sport komen wij deze aanvullende eisen ook tegen. Iemand kan best aardig voetballen, maar hoe zit het met zijn doorzettingsvermogen, zijn zelfvertrouwen?  Kan iemand zich goed concentreren. De timmerman op 42 hoog kon zich geen foute stap permitteren. Hoe graag wil iemand de top behalen? Wil iemand niet veel liever op de grond blijven werken. Er zijn enorm veel mensen die ook dan tot geweldig mooie prestaties in staat zijn. Het belang dat een trainer aan deze aanvullende eisen toekent kan van trainer tot trainer verschillen.

Het verhaal van de Toren van Babel is geschiedenis. Wij weten dat deze toren nooit afgemaakt is. Er hebben mensen hoog op die toren gewerkt die eigenlijk de gedroomde top nooit hebben bereikt. Of dat nu een probleem is, is de vraag. Wij weten dat de toren nooit is afgemaakt omdat de mensen elkaar niet meer verstonden, de een wist niet waar de ander het over had. In de sport kom je dat ook tegen. Zoveel meningen zoveel coaches. Als je nu binnen de vereniging de club naar een hoger plan wil tillen, op een hoger niveau wil gaat voetballen, dan is het eerste dat je zou moeten doen eens bij elkaar gaan zitten. Zorgen dat je de neuzen dezelfde kant op krijgt, dat iedereen dezelfde taal spreekt. Werk samen en beoordeel iedereen op zijn eigen kwaliteiten!

Tot slot een aardig sprookje, het sprookje van de haas en de schildpad. Een sprookje over samenwerken aan één doel: 

Over CoachBert62

Ik ben een creatief denker, een pro-actieve mensgerichte coach, iemand met een helikopterview, iemand die snel kan schakelen.

Geplaatst op 24 april 2015, in groei mindset, Psychologie, selecteren, selectietraining, Sport, Talentontwikkeling, Trainen, voetbal, Volleybal en getagd als , , . Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: