Experiment

Ik geef het toe, er is wat verbeelding voor nodig, maar misschien is het toch de moeite waard? Wat zou er gebeuren als de coach bij elke wedstrijd, elk toernooi, niet zijn eigen team zou coachen, maar het team van een andere coach?

buitendekaders

Lees Meer

Beroepsscode

“Kramer mag wel ter observatie opgenomen worden in het Pieter Baancentrum” twitterde een Ajax supporter afgelopen weekend. Het gedrag van Kramer ging structureel over de grens, aldus de fan. Op mijn reactie dat ik wel meer onsportief wangedrag had gezien, antwoordde man man dat vast uit 010 kwam en dat ik het gedrag van Kramer alleen maar wilde bagatelliseren. Zo liet Traore zich theatraal vallen in het strafschopgebied van Feyenoord en ging dezelfde speler per abuis door op de knie van Vilhena. Ook Klaassen liet zich in die wedstrijd niet in. Het verschil was, aldus mijn Amsterdamse gesprekspartner, dat beide Ajax spelers direct hun excuus aanboden. Daarbij bleek de scheidsrechter van dienst geen cultuurliefhebber en trakteerde het theaterstukje van Traore met een gele kaart.

Nu ben ik een geboren Rotterdammer en was ook mijn reactie vrij primair. Wat daar echter wel achter ligt is dat je geen Fox of Studio Sport kan kijken of je zien voetbalwedstrijden waarin spelers spelers met woord en gebaar de scheidsrechter bekritiseren, waarin spelers, zonder dat er ook maar iets gebeurd naar de grond gaan en als je het geluk hebt dat je eens in het stadion een wedstrijd kan bijwonen, dan kan je meegenieten van het gesteun en geschreeuw.  Menig coach regisseert het het spel op werkelijk onnavolgbare wijze. Het stadion doet actief mee. Een bezoek aan het stadion verbaasd mij telkens weer. Mensen met, vermoed ik, een leuk gezin, een leuke baan, laten zich eenmaal binnen de grenzen van het stadion gaan. Hierbij voorgegaan door de artiesten op het veld. De FIFA heeft sportiviteit en respect als aandachtspunt benoemd, maar zeg nu zelf. Wat is een groepsfoto achter een mooi respect spandoek als het daarna niet de de praktijk gebracht wordt?

Het gedrag dat kinderen op TV, in het stadion zien, wat in programma’s als Studio Voetbal of VI  gebagatelliseerd wordt, wordt op zaterdag gekopieerd. Ik kom mening team tegen waar jeugdspelers harder schreeuwen en kreunen bij het ter aarde gaan, als Maria Sharapova in haar hele loopbaan. Hoe harder de schreeuw, hoe groter de kans op een kaart en als de scheidsrechter niet in een keer overtuigd is, dan vraag je gewoon om een kaart, want dat gebeurd bij de profs ook. Het hoort er bij en als je hier kritische vragen over stelt, dan heb je er geen verstand van. De belangen zijn te groot. Waarbij ik mij dan wel afvraag wat de sponsor hier van vindt. Zou iedere sponsor geassocieerd willen worden met onsportief gedrag? Is dat waar het bedrijf voor wil staan?

De KNVB heeft Positief Coachen in de armen gesloten. Menig voetbalclub maakt hier ook serieus werk van. In het nieuwe jeugdplan van de KNVB wordt als een van de motivaties genoemd dat spelplezier het aller belangrijkste is. Het plan KNVB ademt spelplezier, maar hoe kan je nu aan de basis werken aan spelplezier terwijl de jeugd wekelijks onsportief theater op de TV, in het stadion zien? Zou het plan KNVB niet samen moeten gaan met een beroepsscode voor betaald voetbalspelers? Elke zich zelf respecterende beroepsgroep heeft een beroepscode. Hierin staat wat verwacht wordt, wat geaccepteerd gedrag is en wat niet.  Wellicht zou de KNVB dit ook op de agenda moeten zetten?

poster-zonder_respect_geen_voetbal_0

Vrolijke ogen

“Kan je nu helemaal niks?” Patrick keek hem woest aan.
“Loop niet zo te kutten, idioot! Doe het zelf beter!” schreeuwde Robin terug.
De sfeer was gezet. Als het ook maar even niet goed liep, was Patrick niet te genieten. Normaal gesproken nam hij het voortouw. Hij was degene die geen peptalk nodig had. De wil om te winnen zat in zijn haarvaten, maar als het even niet liep en dat kon al voor de wedstrijd zijn, dan schold hij iedereen de huid vol. Al kreeg hij dat soms ook ook terug, vaker lieten zijn teamgenoten hem zijn gang gaan, maar klaagde wel achter zijn rug om bij de trainers.

Theo liep ijsberend langs de lijn.
“Hij heeft gewoon gelijk,” zei hij, toen Bram, zijn assistent, een opmerking maakt over het gedrag van Patrick. De meningen over het gedrag van Patrick liepen nogal uit een. Theo vond het prima. Hij kon er zelfs wel van genieten. Spelers met zo’n drive, wie wil dat nu niet? Spelers moeten elkaar aan kunnen spreken tijdens het spel. Bram was het hier wel mee eens, maar volgens Bram ging het wel over de manier waarop. Daar kwam bij dat het Bram opviel dat Patrick en in het verlengde het team niet beter ging spelen, als Patrick zo te keer ging.

Patrick is een jongen die, tijdens de trainingen en de wedstrijden laten we zeggen  aanwezig is. Hij is snel in het oordelen en richt zich hierbij vaak op anderen. Omgedraaid kan hij kritiek op zijn eigen spel moeilijk verwerken. Dit zorgt tijdens de trainingen, maar zeker tijdens de wedstrijden tot behoorlijk wat ruis. Je kon soms letterlijk zien hoe de vlag er bij hing. Als hij wat donker ging kijken, boos ook, dat kon je de klok er op gelijk zetten. Dit kan soms al voor de wedstrijd zijn.

boosss

Lees Meer

Over de schutting kijken

De KNVB komt naar u toe dit najaar. Zij gaan het land door met de KNVB roadshow.
Tijdens deze avonden doen zij uit de doeken hoe zij aankijken tegen de toekomst van het pupillenvoetbal in Nederland. Er ligt een plan om door middel van nieuwe spelvormen te komen tot meer spelplezier, minder versnippering en een betere aansluiting met de ons omringende landen. Secondair spelen volgens de bond het feit dat er sprake is van een toenemende mate van bewegingsarmoede, het feit dat er minder op straat gevoetbald wordt, als ook de werving en behoud van nieuwe leden en ook en dat vond ik wel een bijzondere toevoeging, het feit dat de huidige spelvormen al dateren van de jaren ’80 van de vorige eeuw.

Nu blinkt het voetbal in z’n algemeenheid niet uit in daadkracht als het gaat om vernieuwing en als je in social media leest hoe dit Deltaplan in het land ontvangen wordt, dan kan je ronduit stellen dat de werkvloer uitermate conservatief is. Aan de andere kant vind ik een argument dat een werkwijze al ruim 30 jaar oud is weinig inhoudelijk.

Leuke wedstrijden Lees Meer